Kvinesdal bo og dagsenter. Photo: Daniel Tønnessen.

The Word Spreads in Norway and Finland